CORPORATE

Çevre Politkamız:

Avrupa’nın en önemli alışveriş merkezi yatırım ve yönetim firması olan ve bu konudaki en önemli yatırım şirketlerinden olan firmamız çevreye gösterilen özen açısından kendi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında lider konumda olmalıdır.

Firmamızın çevre programlarında sürekli iyileştirme, bütünsel bakış, enerji verimliliği belirleyici olmalıdır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde aşağıdaki ana prensiplere bağlı kalacağımızı taahhüt ederiz.

Faaliyetlerimizi Çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak sürdüreceğiz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini yeni teknoloji ve kaynakların kullanılması sureti ile sürekli olarak azaltacağız.

Enerji ve çevre arasındaki verimli kullanımı sürekli olarak özendireceğiz ve bu konuda müspet ve çağa uygun adımlar atacağız.

Endüstriyel programlarımızda yaşam döngüsünü dikkate alacak ve enerji ve hammadde tüketimini en aza indireceğiz.

Çevrenin korunmasına ilişkin denetimlerimizi sürekli olarak yapacağız.

Katı atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi için atık yönetim sistemleri oluşturacağız ve uygulamaya koyduğumuz yerlerde müşterilerimize ve topluma yardımcı olacağız.

Müşterilerimizin yaptığımız işin doğasından kaynaklanan emisyon değerlerine maruzu yet sınırını yasaların belirlemiş olduğu asgari şartların altında tutmayı ve sürekli olarak azaltmayı hedefliyoruz.

Çevre Yönetimi ile ilgili hususlarda toplum ve yasal kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olacağız.

Bu çevre taahhüdü kuruluşlarımıza ve çalışanlarımıza ve en önemlisi esas var olma nedenimiz olan müşterilerimize sürekli olarak duyurulacak ve sürekli iyileştirme taahhüdü ile yıl boyunca uygulanacaktır.

Management Team